FAQ

Ipinapakita sa pahina na ito ang mga madalas na katanungan tungkol sa i-Account.

Pagopen ng i-Account

Paano ba ako puwede magopen ng i-Account?
Makipag-ugnayan sa amin sa support@i-account.cc para sa karagdagang impormasyon kung paano magopen ng i-Account.
Anong dokumento ang mga kinakailangan para sa pagopen ng personal na i-Account?
Upang makapagopen ng personal na i-Account, mangyaring magsumite ng malinaw at may kulay na mga dokumento bilang patunay ng iyong pagkakakilanlan at patunay ng iyong address.
Ito ay maaring gawin sa pamamagitan ng pag-scan ng mga dokumento o sa pamamagitan ng pagkuha ng mataas na resolution na larawan.

1. Patunay ng pagkakakilanlan (na may natitirang tatlong buwan na pagkabisa)
- Driver's Licence (harap at likod)
- Passport
- Valid ID galing sa Gobyerno (harap at likod)

2. Patunay ng adress
- Utility bill (Kuryente, Tubig, Telepono) na kasama ang iyong pangalan (naibigay sa loob ng huling tatlong buwan)
- Bank statement o credit card statement (bawal ang print galing sa online at sa branch) na kasama ang iyong pangalan (naibigay sa loob ng huling tatlong buwan)
- Driver's Licence (harap at likod)
Maaari ba ako magkaroon ng maramimg i-Account?
Hindi. Hindi maaari magkaroon ng higit sa isa na i-Account.
Maaari ba magopen ng i-Account ang isang menor de edad?
Oo, maaari magopen ang isang menor de edad ngunit kailangan magsumite ng letter of consent mula sa magulang o sa guardian.
Gaano katagal ang pagopen ng i-Account?

Kailangan namin ng 2-3 working days para maiayos ang iyong application at mapatunayan ang inyong pagkatao. Kami ay magpapadala ng email sa iyong narehistrong email address.

Para gumana ang iyong i-Account, sundin ang mga sumusunod na mga hakbang:

1. I-click ang link sa email.
2. I-click ang Accept pagkatapos basahin ang i-Account Terms & Conditions.
3. Sagutan ang Family Name & Given Name.
4. Sagutan ang Date of Birth at i-click ang Submit.
5. Gumawa ng iyong Login ID at 1st & 2nd password.
6. I-click ang Confirm.

Ano ang kailangan kong gawin kung hindi ko maopen ang link sa email para mapagana ang aking i-Account?
Ang link sa email na ipinadala namin ay mawawalang bisa paglipas ng sampung (10) araw sa sandaling ito ay mapadala. Kung ang link ay walang bisa, mangyaring makipag ugnayan sa amin sa support@i-account.cc gamit ang iyong email address na ginamit pang rehistro.

Wala ako natanggap na account activation email. Ano ang kailangan kong gawin?
Ang link sa email na ipinadala namin ay mawawalang bisa paglipas ng sampung (10) araw sa sandaling ito ay mapadala. Kung ang link ay wala ng bisa, paki contact kami sa pamamagitan ng pagpunta sa link na ito:support@i-account.cc upang maissue muli ang activation link.

i-Account Login

Password reset page shows that 'mail address does not exist'.
Please contact us with your registered email address and provide the information below for us to investigate on this: Name of your account(Personal Name/Corporate Name); i-Account No.
Since we have to verify your identification, please make sure you contact us via your registered email address.
I forgot my corporate foundation date when I try to reset the password for my corporate account.
Please contact us with your registered email address and provide the information below for us to investigate on this: Name of your account(Personal Name/Corporate Name); i-Account No.
Since we have to verify your identification, please make sure you contact us via your registered email address.
Nakalimutann ko ang aking unang password sa i-Account. Ano ang kailangan ko gawin?
Kung nakalimutan ang iyong unang password, ito ang kailangan niyo gawin upang makuha ito:

1. Pumunta sa i-Account Login page.
2. I-click ang Password Reminder.
3. Ilagay ang iyong Login ID, piliin ang araw ng iyong kapanganakan.
4. I-click ang Next.
5. Sagutan ang Password reset question at ilagay ang iyong pangalawang password.
6. I-click ang Submit. Magpapadala kami ng email sa iyong rehistradong email address sa i-Account.
7. Buksan ang email at i-click ang link.

Pagkatapos magpunta sa login page:

1. Magpunta sa login at ilagay at ang iyong bagong unang password.
2. Ilagay ang iyong pangalawang password.
3. I-click ang Log In.

*Paki-update ang iyong unang password pagtapos mag log in sa inyong i-Account.
Nakalimutann ko ang aking pangalawang password. Ano ang kailangan ko gawin?
Kung nakalimutan ang iyong pangalawang password, ito ang kailangan niyo gawin upang makuha ito:

1. Pumunta sa i-Account Login page.
2. Ilagay ang iyong Login ID at unang password.
3. I-click ang pangalawang Password Reminder.
4. Piliin ang Date of Birth.
5. I-click ang Next.
6. Sagutan ang Password reset question.
7. I-click ang Submit. Magpapadala kami ng email sa iyong rehistradong email address sa i-Account.
8. Buksan ang email at i-click ang link.

Pagkatapos magpunta sa login page:

1. Magpunta sa login at ilagay at ang iyong unang password.
2. Ilagay ang iyong bagong pangalawang password.
3. I-click ang Log In.

*Paki-update ang iyong pangalawang password pagtapos mag log in sa inyong i-Account
Nakalimutan ko ang sagot sa aking Security Question. Ano ang kailangan ko gawin?
Mangyaring i-sumite ang mga dokumento sa baba sa support@i-account.cc upang makumpirma ang iyong pagkatao o impormasyon ng iyong negosyo. Ipapadala namin ang sagot sa iyong rehistradong email address pagtapos namin ikmpirma ang iyong pagkatao.

Kung ang iyong i-Account ay personal, mangyaring magsumite ng malinaw at may kulay na mg dokumento bilang patunay ng iyong pagkakakilanlan at patunay ng iyong address.
Ito ay maaring gawin sa pamamagitan ng pag-scan ng mga dokumento o sa pamamagitan ng pagkuha ng mataas na resolution na larawan.

1. Patunay ng pagkakakilanlan (na may natitirang tatlong buwan na pagkabisa)
- Driver's Licence (harap at likod)
- Passport
- Valid ID galing sa Gobyerno (harap at likod)

2. Patunay ng adress
- Utility bill (Kuryente, Tubig, Telepono) na kasama ang iyong pangalan (naibigay sa loob ng huling tatlong buwan)
- Bank statement o credit card statement (bawal ang print galing sa online at sa branch) na kasama ang iyong pangalan (naibigay sa loob ng huling tatlong buwan)
- Driver's Licence (harap at likod)

Note:
- Ang iyong ipapadala na kopya ay dapat klaro at madaling makita ang iyong pangalan, address, araw ng kapanganakan at kung kailang ito na-issue.
- Hindi maaring gamitin ang isang dokumento para sa patunay ng pagkatao at patunay ng address.
- Lahat ng apat na gilid ay malinaw na nakikita.

Paggamit ng i-Account

Saan ko makikita ang aking i-Account number?
Makikita ang iyong 12-digit i-Account number (111-XXXXXX-888) sa tuktok na kanang sulok ng i-Account page pagka-login.
Kung ang gamit mo ay iyong mobile phone, makikita ang iyong i-Account number sa baba ng bandang ibaba ng i-Account page.
Maaari ko bang palitan ang aking login ID?
Para sa mga kadahilanang seguridad, hindi maaaring palitan ang login ID ng iyong i-Account.
Paano ko i-update ang aking address at email address?
Narito kung paano i-upate ang address at email address:
1. Mag log in sa iyong i-Account.
2. I-click ang Account Info sa bandang tuktok ng page.
3. I-click ang Basic Info sa bandang kaliwa ng page.
4. I-click ang Edit.
5. Ilagay ang gustong baguhin at i-click ang Save.

Kapag ang iyong email address ay naka-link na sa isang i-Account, hindi mo na ito maaaring gamitin para sa isa pang i-Account.
Maaari ko bang baguhin ang aking pangalan sa i-Account?
Maaari mo lamang baguhin ang iyong pangalan sa iyong account kung ito ay iyong napalitan na nang legal. Mangyaring magsumite ng malinaw at may kulay na mga sumusunod na dokumento na nang di bababa sa na buwan na natitirang pagkabisa sa support@i-account.cc para makumpirma ang iyong pagkakakilanlan. Pagkatapos makumpima, papalitan na namin ang iyong pangalan.

• Dokumento na nagpapatunay na legal na napalitan ang iyong pangalan
- Driver's Licence (harap at likod)
- Passport
- Valid ID galing sa Gobyerno (harap at likod)

Note:
• Ang iyong ipapadala na kopya ay dapat klaro at madaling makita ang iyong pangalan, address, araw ng kapanganakan at kung kailang ito na-issue.
• Lahat ng apat na gilid ay malinaw na nakikita.
Paano ako magpapalit ng password?
Narito kung paano magpalit ng password:
1. Mag log in sa iyong i-Account.
2. I-click ang Acount Info sa bandang tuktok ng page.
3. Piliin ang 1st Password o ang 2nd Password.
4. Ilagay ang iyong bagong password at lumang password.
5. I-click ang Change.
6. I-click ang Save.
Paano ako magpapalit ng wika ng email sa aking i-Account?
Narito kung paano:
1. Mag log in sa iyong i-Account.
2. I-click ang Acount Info sa bandang tuktok ng page.
3. I-click ang Basic Info sa bandang kaliwa ng page.
4. I-click ang Edit.
5. Pillin ang iyong gustong wika.
6. I-click ang Change.
7. I-click ang Save.
Paano ko makikita ang mga transaction history sa aking i-Account?
Narito kung paano:

• Transaction history sa loob ng tatlong buwan:
1. Mag log in sa iyong i-Account.
2. I-click ang Acount Info sa bandang tuktok ng page.
3. I-click ang Balance sa bandang kaliwa ng page.
4. I-click ang Transaction History.
5. Piliin ang panahon ng transaksyon.
6. I-click ang Search.

• Transaction history higit sa tatlong buwan:
1. Mag log in sa iyong i-Account.
2. I-click ang Acount Info sa bandang tuktok ng page.
3. I-click ang Statement Download sa bandang kaliwa ng page.
4. Piliin ang panahon ng transaksyon.
5. I-click ang Download.
6. I-save ang transaction statement sa iyong PC.

• Transaction history higit sa isang taon:
Makipag-ugnayan sa support@i-account.cc at ilagay ang panahon ng transaksyon na nais mong makita.

Pagdeposito sa i-Account

Paano ako magdadagdag ng pera sa aking i-Account?
① You can add money to your i-Account from another i-Account via internal transfers.

② You can add money into i-Account via bank transfers from the bank counter or the internet banking.
Log in to i-Account, click 【money in】→【bank transfer】and input required information to get Reference No.
Please also fill in the “Reference No.”(For example: 212000000116)in the message column of the remittance page. If there is not Message box, please fill it in blank spaces.
“Reference No.” is the sole and only number that will be refered to by our operators when processing the inward payments into i-Account.

③ You can add money to your i-Account through SOFORT Transfer
Log in to your i-Account, click 【Money In】→ 【Wire Transfer】, click the blue button 【Money In】of 【SOFORT Transfer】 to enter the remittance page.

④ You can add money to your i-Account from your domestic bank account
Log in to your i-Account, click 【Money In】→ 【Local Bank Transfer】, click the blue button 【Money In】on the right of【Local Bank Transfer】 to enter the remittance page.

⑤ You can add money to your i-Account from your CUP card
Log in to your i-Account, click 【Money In】→ 【Card Transfer】, click the blue button 【Money In】 to enter the remittance page.
Kailan ko matatanggap sa i-Account ko ang pera?
Ang iyong pera ay matatanggap sa iyong i - Account sa loob ng isang araw pagkatapos nitong matagumpay na natanggap galing sa wire transfer.
Magkano ang maaari kong idagdag sa aking i-Account bawat araw?
Walang limitasyon kung magkano ang maaari mong idagdag sa iyong i-Account.
Gaano katagal bago dumating ang pera sa i-Account ng aking beneficiary kung mayroong papasok na international wire transfer?
Bilang pangkalahatang alituntunin, maaaring tumagal ang international wire transfer ng tatlo hanggang limang araw bago ito maipasok sa i-Account ng iyong beneficiary.

Kung hindi natanggap ng beneficiary ang pondo na naipadala makalipas ang isang linggo, mangayaring ibigay sa amin ang transaction information (i.e. wire transfer receipt) at ang i-Account number ng beneficiary sa support@i-account.cc upang ito'y aming maibestigahan.

Paglipat ng Pondo

Saan pwedeng mag transfer ng balance sa aking i-Account?
Pwedeng mag transfer ng pera galing sa iyong i-Account papunta sa:
- Sa iba mo pang i-Accounts
- Domestic at International Banks
- Ang mga prepaid card na inisyu ng Prepaid Financial Services Limited na naka-link sa iyong i-Account
Pwede ba akong mag send ng pera overseas gamit ang aking i-Account?
Pwede, kapag ikaw ay magtatransfer overseas, kailangan mo ng mga ganitong impormasyon:
- Beneficiary bank name & country, address, SWIFT/BIC code
- Beneficiary name & account number/IBAN, beneficiary address - Intermediary bank name & country, address, SWIFT/BIC code (if needed)
Magkano ang pwede kong ipadala overseas?
Generally, wala namang limit kung magkano ang pwede mong ipadala overseas.
Paalala sa Wire Transfer Page
Alpha-numeric (letra at bilang) at walang *special characters lamang ang maaring gamitin sa Wire Transfer.
*Ang mga sumusunod na characters at symbols ay hindi maaring gamitin:
@ & 、+ ※ : # , ~ $ () 【】 → 《》 <> × ÷

Palitan ng Pera

Pwede ko bang iconvert ang currencies sa aking i-Account?
Pwede, maari kang magpalit ng multi currencies sa iyong i-Account. Sa ngayon, 22 ang currencies na available (USD, EUR, JPY, GBP, NZD, CAD, AUD, SGD, HKD, CHF, CNY, PHP, SEK, CZK, TRY, HUF, RON, IDR, TWD, PLN, THB and ZAR).
Gaano katagal mag convert ng currencies sa aking i-Account?
Ang palitan ng currencies ay makikita sa iyong i-Account agad.
Ano ang Forex rate na ginagamit ng i-Account?
Ang foreign exchange rate ay pabago-bago depende sa financial institution na mapipili. Hindi kami nakadepende ng isang partikular na rate ng anumang mga pinansiyal na institusyon ngunit ginagamit ang independiyenteng rate na kung saan ang pinagmulan ay mula sa maraming mga pinansiyal na institusyon .

Mga Bayarin sa i-Account

Meron bang fees upang mapanatili ang i-Account?
Sa personal account, walang fee para sa i-Account maintenance.
Sa corporate account, mayroong USD5 monthly maintenance fee. Maari itong maiwave kapag:
- Ang total average balance ay USD2,000.00 or more.
- Walang balance sa iyong i-Account.
Magkano ang fee upang makapagtransfer ng pondo between i-Accounts?
USD3 per transaction between i-Accounts.
* Ang Transfer fee ay ibabawas sa sender's i-Account.
Magkano ang fee upang makareceive ng pondo galing sa domestic/overseas bank papunta sa aking i-Account?
USD3~ per transaction kapag ang pondo ay credited galing sa domestic/overseas bank sa iyong i-Account.
Magkano ang fee para mag-transfer galing sa aking i-Account papunta sa isang local o overseas bank?
The amount more than the equivalent of USD30,000.00 (>30,000.00), an additional fee of up to 1.8% will be deducted.
May charge ba kapag nag-fail ang overseas money transfer?
* USD 50 ang fee para sa mga failed transactions, at maaring pang ma-charge ng bangko na lilpatan ng pondo.
Magkano ang charge para mag transfer ng pondo galing sa i-Account sa iba pang prepaid card?
USD 3 ang charge per transaction ang pag load ng card galing sa i-Account

Pagsara

Paano mag close ng aking account?
Contact us at support@i-account.cc upang maisara ang iyong i-Account. Mayroong USD5 na chare upang maisara ang iyong i-Account.
* Paki siguradong iexchange ang lahat ng iyong balance sa USD sa iyong i-Account and itransfer ang iyong pondo bago mag request sa amin na isara ang iyong i-Account.
Gaano katagal magpaclose ng aking i-Account?
2-3 working days pagkatapos ng request na ipasara ang iyong i-Account.
Cusomer Support

Circle Pay LLC ay nagbibigay sa inyo ng customer support sa inyong wika (English, Japanese, Chinese, Korean at Filipino).
Huwag mag-atubiling makipag ugnayan sa amin kung mayroon kayong tanong tungkol sa i-Account.

support@i-account.cc