Patakaran ng AML

i-Account Patakaran ng AML

Ang Circle Pay LLC ay tapat sa mga patakaran na naaayon sa Anti Money Laundering Policies. Kami ay gumagamit ng lahat ng available safeguards upang maipalaganap ang nararapat na batas laban sa anumang violation ng AML and CTF Ordinances, tulad ng mga sumusunod:

  • 1. Pinahusay na KYC measures sa pag manage at pag profile ng mga customers, at pag apply ng less stict meausures para sa mga nagpapamalas ng mababang risk.
  • 2. Isang Compliance Officer (CO) na inatasang mag supervise ng lahat ng activities ng mga customer.
  • 3. Magtalaga ng isang Money Laundering Rerporting Officers (MLRO) upang ag report ng anumang suspicious transaction.
  • 4. Continuous training sa laahat ng staff upang makasiguro na lahat ay updated sa AML policy.
  • 5. Isang Risk - Management approach upang ma acheive ang control at pag monitor na nararapat na level ng due diligence.
  • 6. Safekeeping ng mga documents na mula sa customers sa pag process ng kanilang identity at transactions. Ang mga naturang documents ay mananatiling secure sa haba ng business relationship sa aming mga clients at agad na idi dispose 5 taon matapos ang termination.
  • 7. Panatilihin ang mga policy and procedures sa ilalim ng masusing pag review ng aming mga process na ayon sa batas. Ang iAccount Services HK ay may nilalaan na karapatan na tumaggi sa anumang business na may koneksyon sa mga tanong pinaghihinalaan na involved sa mga activities tulad ng money laundering, na kung saan ang funds ay maaring nanggaling sa mga illegal activities.