Profile ng Kumpanya

Profile

Ang iAccount Services HK ay isang limited company na registered sa Hongkong, gamit ang MSO License (Money Service Operator). Kasama ang top financial organizations sa buong mundo, ang i-Account ay isang enterprise na nag o offer ng online services tulad ng Money Transfer, Exchange and E-Wallet.
Gamit ang years of experience sa iba't ibang high-end financial technology, kami ay nag o offer ng pinaka-accessible international account service

Company information

Pangalan ng Kumpanya iAccount Services (HK) Limited
Numero ng Pagpaparehistro 1908394
Nakarehistrong address ng tanggapan Suite No. 10B, 16/F, Tower 3, China Hong Kong City, China Ferry Terminal,
33 Canton Road, Kowloon, Hong Kong
Date of establishment 16th May, 2013
License name Money Service Operator
License number 13-06-01226