Mga Tuntunin ng Paggamit

Privacy policy

Ginagamit lamang ng iAccount Services ang mga personal na info ng aming mga clients sa tamang pamamaraan na tumutugma sa mga nararapat rules and regulations. Lahat ng impormasyong nakalap sa mga clients ay confidential at hindi ginagamit sa kahit ano mang purpose na hindi authorized ng client.

Security

 • Verisign Extended Validation SSL Technology
 • Realtime firewall monitoring system para maiwasan ang anumang unauthorized access

Ang EV SSL Certificate ay approved at issued matapos ang mahigpit na inspection ng i-Account website. Ang Verisign, bilang lider sa kanyang larangan, ay gumagamit ng encrypted communication upang labanan ang internet phishing. Makikita na nag URL bar ay magkukulay green habang nag la login sa iyong i-Account, na ibig sabihin ay gumagana ang EV SSL para i-secure ang paggamit ng i-Account.

Paggamit ng Personal Information

Ang personal information ng aming mga client ay kinokolekta ng i-Account para sa ma-enhance ang customer satisfaction. Ang personal information ng aming mga client ay maaaring gamitin sa:

 • Magbigay serbisyo sa mga customers
 • I-check ang identity ng customer upang maiwasan ang money laundering o anumang unauthorized transactions
 • Magpatakbo ng ibang functions ng iAccount operations sa aming authorized 3rd Party partners
 • Matulungan ang ibang financial institutions na makapag conduct ng iba pang client transactions o inquiries tungkol sa failed transactions
 • Makapag introduce ng mga bagong services and products ng Circle Pay LLC sa aming mga client gamit ang direct mailing, email, questionnaires at iba pang marketing methods
 • Ma-improve ang business relationship ng iAccount Services at aming mga clients.

Mga Ipinagbabawal na Gawain

Lahat ng mga gumagamit ng i-Account ay responsable sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na mga batas at aksyon na may kaugnayan sa paggamit ng i-Account Services anuman ang layunin.
Mga pinagbabawal na gawain na kasama ngunit hindi limitado sa mga gawain na may kaugnayan sa mga sumusunod:

 • (a) lumabag sa anumang batas, regulasyon o ordenansa;
 • (b) makisali sa mga ilegal na gawain;
 • (c) pagsasamantala sa krimen gamit ang salapi;
 • (d) ninakaw na mga kalakal;
 • (e) droga o mga kagamitan na may kaugnayan dito;
 • (f) mga itinuturing na malaswa;
 • (g) sexually oriented na materyales o mga serbisyo;
 • (h) mga bahagi ng katawan ng tao o hayop, kabilang ang dugo at plasma;
 • (i) lumabag sa anumang copyright o trademark;
 • (j) lumabag sa karapatang publisidad o privacy;
 • (k) pagpapakita ng personal na impormasyon ng third party na lumalabag sa kaukulang batas;
 • (l) mga ahensya sa pag-aampon, kabilang ang surrogate na ina;
 • (m) bala, baril, tiyak na bahagi o aksesorya ng mga armas;
 • (n) ilang mga armas o mga kutsilyo na sa ilalim ng naaayon na batas;
 • (o) mersenaryo, o pag-kontrata na maging mandirigma;
 • (p) pang-abuso sa mga refugee o karapatang pantao;
 • (q) pang-abuso sa mga hayop, paghiwa ng katawan, o paggamit sa mga hayop para sa scientific na pagsubok;
 • (r) pyramid scheme o ilang mga multi-level marketing na programa;
 • (s) mga produkto o mga serbisyo na kinikilala ng ahensiya ng pamahalaan na mapanlinlang;
 • (t) de-reseta na mga gamot at mga aparato na lumalabag sa naaangkop na batas o regulasyon ng industriya;
 • (u) mapanganib na byolohiko, kemikal o nuclear na materyales;
 • (v) mga laro sa casino, pag-pusta sa sports, karera ng greyhound o kabayo, lottery ticket, iba pang mayroong kinalaman sa sugal;

Disclosure

Sa pagkakataon na kinakailangan ng investigation ng financial instutes at authorities, maaring magbahagi ang iAccount ng nararapat na impormasyon na naayon sa Hong Kong law.

Disclaimer

Sa pag-access sa anumang pahina ng website na ito ikaw ay pumapayag sa privacy policy na nabanggit sa mga naunang punto. Sa anumang mga pagkakaiba ng kahulugan sa wikang Ingles, Japanese, Chinese at Korean, ang wikang Ingles ang masusunod.

i-Account Terms and Conditions

i-Account Terms and Conditions >>